ENGLISH | SLOVENSKY | DEUTSCH

Vitajte

SNAHA SLOVAKIA, Turany

Politika kvality

 1. Vytváraním optimálneho technického a personálneho prostredia zabezpečovať
  zákazníkom spoľahlivé výrobky a služby

 2. Udržiavať a rozširovať počet zákazníkov a svojimi produktmi získavať nových

 3. Neustále pracovať na zdokonaľovaní svojich produktov a vývojom nových plniť
  požiadavky kladené zákazníkom

 4. Poskytovaním odborných školení, konzultácií a technického dozoru zaisťovať
  vysokú kvalitu výsledného produktu

 5. Optimalizovanými výrobnými procesmi zaisťovať kvalitu a ekonomický rast

 6. Zvyšovaním odbornosti a zodpovednosti zamestnancov zvyšovať výslednú
  spokojnosť zákazníka

 7. Neustále udržiavať vyvážené zlepšovanie vo všetkých oblastiach
  - zákazníckej, ekonomickej, produkčnej a vedomostnej